Opzeggen

Je kunt je abonnement bij de informatiebalie in de Bibliotheek of per e-mail (onder vermelding van naam, adres en lenersnummer) beëindigen. Wij zouden het waarderen als u ook uw reden van opzegging kunt aangeven.


Let op: 

Alle materialen dienen ingeleverd te zijn en er mag geen onkostenpost meer open staan.

Onbeperkt lezen abonnementen dienen minimaal één maand voorafgaand aan de verlenging opgezegd te worden.

Bij lezen op saldo abonnementen vindt er geen restitutie van nog openstaand tegoed plaats.

 

Opzeggen per e-mail

Opzeggen per e-mail via info@bibliotheekophetstation.nl

Bekijk onze collectie

Selecteer een thema